PROGRAMY - Marcel Vitek - LIFE FITNESS

Prejsť na obsah
TRÉNINGOVÉ PROGRAMY PRE VÁS.
Ponuka základných tréningových programov.
KONZULTÁCIAjednorázovo 20 min.
0

Bezplatná jednorázová konzultácia pre voľbu najlepšieho tréningového či výživového plánu práve pre Vás. Je neoddeliteľnou súčasťou každého tréningového programu.
ŠTART10x tréning / mesiac
60 min. / 2x do týždňa
13
za tréning

130 € za 10 tréningov

Základný tréning pre rozhýbanie celého tela.
Vhodné pre začiatočníkov.
REDUKCIA HMOTNOSTI15x tréning / mesiac
60 min. / 3x do týždňa
15  13
za tréning

225,- €  195 €  za 15 tréningov

Tréning pre zníženie obsahu tuku.
Prevažne kardio a cviky pre spevnenie tela.
PRE KAŽDÉHO20x tréning / mesiac
60 min. /  4x do týždňa
15 12
za tréning

300 €  240 €  za 20 tréningov

Tréning pre každého, kto chce pre seba a svoje zdravie niečo urobiť.
NABERANIE SVALOV25x tréning / mesaic
3 mesiace / 90 min.
18 15
za tréning

450 €  375 € za 25 trénigov

Intenzívny tréning pre odhodlaných tvarovať a naberať svalovú hmotu.
PÁROVÝ TRÉNING10x tréning / mesiac
60 min. / 2x do týždna
20 16
za tréning

200 €  160 € za 10 trénigov

Pre každého z dvojice je možné zvoliť individuálny tréningový plán podľa kondície.
PRAVIDLÁ TRÉNINGOV:
Všetky tréningové programy sú realizované v časoch určených dohodou medzi trénerom a klientom.
Povinnosťou klienta je dostaviť sa riadne zavčas na vopred určený termín tréningu.
Pre zachovanie tréningového plánu je dôležité dodržať harmonogram tréningov s prihliadnutím na okolnosti nezapríčinené klientom*,
ako sú napríklad práceneschopnosť, zranneie, nehoda a pod., s maximálnym presahom 1 týždeň prípadne po dohode s trénerom.
Jednotlivé tréningy je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred termínom tréningu a to telefonicky, formou SMS alebo inými komunikačnými kanálmi (chat, facebook).
Tréning stornovaný menej ako 24 hodín vopred bude riadne započítaný do tréningového plánu. Výnimkou sú iba vyššie uvedené okolnosti stornovania tréningu*.
V cene tréningových programov nie je zahrnutý vstup do NKMC (fit centra) v hodnote 38,- € / mesiac.
Tréningové programy sa realizujú v týchto termínoch:
Pondelok - Piatok a Nedeľa, v časoch od 7.00 do 20.00 hod.
(Výnimkou môže byť zmena otváracích hodín NKMC)
INDIVIDUÁLNY JEDNORÁZOVÝ TRÉNING
20 € / hod.
Návrat na obsah